Executive Coaching

Executive Coaching:

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να είναι πιο αποδοτικοί στην εργασία τους; Να αναπτύξουν δεξιότητες, να είναι πιο αποτελεσματικοί;

Σήμερα, εν μέσω μιας περιόδου οικονομικής κρίσης και οργανωσιακών αλλαγών, τα στελέχη καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις οι οποίες, εκτός από αυξημένο στρες και άγχος, δημιουργούν έντονους προβληματισμούς καθώς και προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις.
Στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες σε διεθνές επίπεδο, όλο και περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις καλούνται να επενδύσουν στην ανάπτυξη των ηγετικών χαρακτηριστικών των στελεχών τους, μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
Οι οργανισμοί και επιχειρήσεις έχουν αναλάβει ένα μεγάλο φάσμα δράσεων, αναφορικά κυρίως για την ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού τους, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Πολλοί οργανισμοί αναγκάστηκαν να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στην επιβίωση και την ανάπτυξή τους και να επενδύσουν στην ανάπτυξη των στελεχών τους, προκειμένου να πετύχουν τη μέγιστη αξιοποίησή τους, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας.

Έχει γίνει πλέον κατανοητό από το σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το κλειδί για την ανάπτυξη των οργανισμών, την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σε μια επιχείρηση, οι άνθρωποι ασχολούνται με τους ανθρώπους και οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν μόνο αν και οι εργαζόμενοι είναι δεσμευμένοι με τις ιδέες της εταιρείας και κινητοποιημένοι ώστε να υποστηρίξουν και να υλοποιήσουν τα σχέδιά της.

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που κάνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχημένων και αποτυχημένων επιχειρήσεων.

Οι βασικοί στόχοι διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι:

 • η βελτίωση της παραγωγικότητας με την εφαρμογή της σωστής επιχειρησιακής στρατηγικής
 • η ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας, η κατανομή αρμοδιοτήτων και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • η βελτίωση της ποιότητας ζωής στον εργασιακό χώρο
 • η εναρμόνιση και συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία
 • η αξιοποίηση και η σωστή κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού
 • η ανάπτυξη και η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο έχουν οι νέες προσεγγίσεις αναφορικά με την διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Μία από τις σημαντικές αυτές προσεγγίσεις αποτελεί το Coaching και συγκεκριμένα το Executive Coaching. Τα τελευταία χρόνια, όλο και μεγαλύτερος γίνεται ο αριθμός των εταιρειών που εντάσσουν το executive coaching μεταξύ των εργαλείων διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που χρησιμοποιούν για τα στελέχη τους.

Η σύγχρονη μεθοδολογία του Coaching στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού έρχεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στο Management που επικεντρώνεται στην Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων του Προσωπικού και κατ’ επέκταση στην ενδυνάμωση της ομάδας. Πρόκειται για μια νέα οπτική στο Management, όπου ο Manager συμμετέχει στην ομάδα ενδυναμώνοντας τα μέλη και βοηθώντας τα να απελευθερώσουν το Δυναμικό τους, ενώ παράλληλα τα υποστηρίζει να μάθουν και να αναπτύξουν νέες Δεξιότητες. Εντοπίζει τις ανάγκες, τα ταλέντα και τους περιορισμούς τους για να μπορέσει ουσιαστικά να τα βοηθήσει να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, αλλά και να αναπτυχθούν σε προσωπικό επίπεδο.

Η απόδοση των μελών ή των εργαζομένων εξαρτάται από την ικανότητά τους να αποδίδουν, αλλά και από τη διάθεσή τους να καταβάλουν προσπάθεια για να αποδώσουν.
Η παρακίνηση και επαγγελματική καθοδήγηση των εργαζομένων έχει στόχο να αναλάβουν ευθύνες, να καταβάλουν προσπάθειες, να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, να υλοποιούν έργο, να πετυχαίνουν στόχους και να αυξάνουν την παραγωγικότητα και αποδοτικότητά τους.

H αποτελεσματική εφαρμογή του coaching και η περαιτέρω διάδοσή του έχει θετικά αποτελέσματα, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό και οργανωτικό επίπεδο, ενώ βοηθά στην ανάπτυξη ικανοτήτων/δεξιοτήτων κάθε βαθμίδας στελεχών.

Το Executive Coaching:

 • απευθύνεται στους ηγέτες και στα ανώτερα στελέχη ενός Οργανισμού και επικεντρώνεται στη γρήγορη και υψηλής απόδοσης ανάπτυξή τους
 • στηρίζεται στη δυναμική της συνεχούς βελτίωσης του Οργανισμού και των ανθρώπων που βρίσκονται στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας τους
 • είναι μια εξατομικευμένη διαδικασία προς όφελος του στελέχους και του Οργανισμού του / της
 • δουλεύοντας με τους στόχους που ορίζονται τόσο από το στέλεχος, όσο και τον οργανισμό, ο εξειδικευμένος coach χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους καθοδήγησης και δεδομένων ανατροφοδότησης για να αναπτυχθούν οι ηγετικές ικανότητες του στελέχους, αναφορικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της διοίκησης
 • είναι μια διαδικασία που καθοδηγείται από μια επαγγελματική συνεργασία coaching για να επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος και το υψηλότερο επίπεδο μάθησης
 • είναι μια διαλεκτική διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης, η οποία ενισχύει την επίγνωση, την επίτευξη στόχων και διευκολύνει την αλλαγή.
 • είναι μια συνεργατική και συστηματική διαδικασία, εστιασμένη στην λύση, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, μεταξύ δύο συνεργαζόμενων πόλων, του coach (συμβούλου) και του coachee (πελάτη).

Ο coach είναι ένας επαγγελματίας που προέρχεται κυρίως εκτός του εταιρικού περιβάλλοντος και έχει λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση, προκειμένου να καθοδηγεί τα στελέχη με τα οποία συνεργάζεται. Στόχος είναι η επαγγελματική επιτυχία και ανάπτυξη του ατόμου μέσα από μια σειρά συναντήσεων, η πλειοψηφία των οποίων πραγματοποιείται πρόσωπο με πρόσωπο, μεταξύ των δύο πόλων.

Αντωνία Ποθητού, Life & Executive Coach/ Ψυχολόγος.

 

Αν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να βρεις εδώ:

Coaching: Σε τί μπορεί να με βοηθήσει;

Εxecutive Coaching

Νευροεπιστήμες & Coaching

Η μέθοδος του Σωκράτη και το Coaching

Αλλάζοντας πεποιθήσεις, αλλάζεις τη ζωή σου

Στόχοι: Ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας;

5+1 τρόποι να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου

Αντωνία Ποθητού, Life & Executive Coach/ Ψυχολόγος

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close