Δεξιότητες: Soft & Hard Skills

Οι εταιρείες λαμβάνουν καθημερινά χιλιάδες βιογραφικά.

Δεν δίνουν τόση βαρύτητα στα βιογραφικά σημειώματα αλλά βασίζονται στις νευροεπιστήμες για να καθορίσουν αν ένας υποψήφιος είναι κατάλληλος και πόσο πιθανό είναι να επιτύχει σε μια θέση εργασίας.

Οι εταιρίες αξιολογούν τις δεξιότητες του κάθε υποψηφίου με πολλούς τρόπους ( π.χ. συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παιχνίδια) .

Οι δεξιότητες των υπαλλήλων διακρίνονται σε hard skills (σκληρές ή κάθετες δεξιότητες) και soft skills (μαλακές ή οριζόντιες δεξιότητες).

Τα hard skills είναι συγκεκριμένες δεξιότητες σχετικές με το αντικείμενο εργασίας και γνώσεις που χρειάζονται για να αποδώσουμε στην εργασία. Μπορούμε να τις αποκτήσουμε μέσω της εκπαίδευσης (π.χ. τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδευτικά προγράμματα, πιστοποιήσεις, εκπαίδευση κατά την εργασία). Συνήθως, είναι ποσοτικά μετρήσιμες που μπορούν εύκολα να καθοριστούν και να αξιολογηθούν.

Τί είναι τα soft skills και σε τί διαφέρουν από τα hard skills;

Τα soft skills είναι διαπροσωπικές δεξιότητες και είναι πολύ πιο δύσκολο να μετρηθούν και να αξιολογηθούν. Μερικά από τα soft skills είναι :

 • τα προσωπικά χαρακτηριστικά,
 • οι επικοινωνιακές δεξιότητες,
 • η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων,
 • η ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης,
 • η ομαδική εργασία και συνεργασία,
 • η προσαρμοστικότητα,
 • η δημιουργική σκέψη
 • η θετικότητα
 • η οργάνωση και η διαχείριση χρόνου.

Αυτές οι δεξιότητες καθορίζουν τον τρόπο που το άτομο διαμορφώνει τις σχέσεις του με το προσωπικό, κοινωνικό και εργασιακό του περιβάλλον.

Ενώ τα hard skills είναι συγκεκριμένα για μία θέση εργασίας, οι περισσότεροι εργοδότες αναζητούν παρόμοια soft skills στους υποψήφιους εργαζόμενους.
Τα hard skills μπορούν να σε «πάνε» μέχρι την συνέντευξη, αλλά τα soft skills θα σου δώσουν τη θέση και κυρίως θα σε κρατήσουν σε αυτή.

Tα soft skills συχνά ταυτίζονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη.

Η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει 5 επιμέρους δεξιότητες:

 • Αυτοεπίγνωση: γνώση συναισθημάτων και ικανοτήτων
 • Αυτορρύθμιση : διαχείριση συναισθημάτων
 • Κίνητρα Συμπεριφοράς: Χρήση βαθύτερων προτιμήσεων για στοχοθεσία και εκπλήρωση στόχων , πρωτοβουλίες , βελτίωση και επιμονή
 • Ενσυναίσθηση : Κατανόηση συναισθημάτων άλλων, ικανότητα να μπούμε στη θέση τους , καλλιέργεια επαφής και συντονισμού με πολλούς ανθρώπους
 • Κοινωνικές Δεξιότητες: Καλός χειρισμός των συναισθημάτων στις σχέσεις μας, επίγνωση καταστάσεων και κοινωνικών δικτύων, ομαλή αλληλεπίδραση και χρήση αυτών των ικανοτήτων για ηγεσία, πειθώ, διαπραγμάτευση, συνεργασία και επίλυση συγκρούσεων

Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και των soft skills απαιτεί εκπαίδευση και πρακτική όπως κάθε άλλη τροποποίηση συμπεριφοράς.

Σχεδόν σε κάθε εργασία απαιτείται από τους υπαλλήλους να συνεργάζονται με άλλους με κάποιο τρόπο. Επομένως, το να είσαι σε θέση να διαχειριστείς τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Στο ανθρώπινο δυναμικό του 21ου αιώνα, τα soft skills είναι σημαντικά σε κάθε επιχειρηματικό τομέα. Ωστόσο, οι εργοδότες στις επιχειρήσεις αναφέρουν συνεχώς ότι οι νέοι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν αυτές τις δεξιότητες. Εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για ένα ολοένα και μεγαλύτερο «κενό» μεταξύ των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των απόφοιτων και των απαιτήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος σε μία συνεχώς εξελισσόμενη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.

Σύμφωνα με έρευνες του Stanford Research Institute και του Carnegie Mellon Foundation (2008), οι 500 πιο επιτυχημένοι CEO του διάσημου περιοδικού Fortune αποδεικνύουν ότι το 75% της μακροχρόνιας επιτυχίας τους είναι αποτέλεσμα των soft skills που κατέχουν, ενώ μόνο κατά 25% οφείλεται στις τεχνικές τους ικανότητες (hard skills). Παρόμοια αποτελέσματα είχε έρευνα που διεξήχθη στο πανεπιστήμιο του Harvard, σύμφωνα με την οποία το 80% της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου οφείλεται στα soft skills, ενώ μόλις το 20% καθορίζεται από τα hard skills.

Μπορούμε να εκπαιδευτούμε και να κατακτήσουμε τα soft skills;

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η κατάκτηση των soft skills μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάγνωσης ενός βιβλίου ή της παρακολούθησης μιας ομιλίας. Όμως χρειάζονται πολλά περισσότερα από αυτό.
Το coaching έχει καθιερωθεί πλέον ως η πιο διαδεδομένη μέθοδος για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Έρευνες έχουν δείξει ότι το coaching μπορεί να προσφέρει το ασφαλές πλαίσιο συνεργασίας και σε συνάρτηση με τον αριθμό των συνεδριών, μπορεί μεταξύ άλλων, να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων.

Η εκμάθηση νέων δεξιότητων απαιτεί:

αρχικά

 • τον εντοπισμό και την αποδοχή των δεξιοτήτων που υστερούμε

έπειτα

 • συμμετοχή και εκπαίδευση μέσα στα πλαίσια ενός ασφαλούς περιβάλλοντος

εν συνεχεία

 • πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες

μέχρι

 • η δεξιότητα να μετατραπεί σε συνήθεια.

Αν θέλουμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε κατακτήσει μία δεξιότητα, χρειάζεται να την έχουμε εξασκήσει σε διάφορα περιβάλλοντα και τελικά να γίνουμε τόσο ικανοί που η δεξιότητα να μετατραπεί σε συνήθεια, μία αυτόματη διαδικασία. Έχοντας κατακτήσει μία δεξιότητα σαν αυτόματη διαδικασία, έχουμε την ευχέρεια να επιστήσουμε την προσοχή μας σε άλλες δραστηριότητες, ταυτόχρονα.

Παρατηρείστε έμπειρους οδηγούς και θα διαπιστώσετε ότι πίνουν καφέ, μιλούν στο τηλέφωνο,τρώνε, καπνίζουν ενώ οδηγούν κ.ά..

Έτσι, αν έχουμε κατακτήσει τα soft skills, κατά τη διάρκεια της εργασίας μας απομένει ελεύθερο δυναμικό ώστε να ασχοληθούμε πιο αποδοτικά με άλλες δραστηριότητες που απαιτούν ταυτόχρονο χειρισμό π.χ. μία παρουσίαση σε κοινό ή η συνέχιση της εργασίας μετά από μια διαφωνία με ένα συνάδελφο.

Μερικές φορές, οι απαιτούμενες αλλαγές είναι τόσο δύσκολες που πολλοί άνθρωποι αποθαρρύνονται και αρνούνται να μάθουν νέους τρόπους.

Τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε να επανεκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλό μας σε οποιαδήποτε ηλικία.

Τα κακά νέα είναι ότι η πλοήγηση στα στάδια της μάθησης απαιτεί χρόνο και πρακτική.
Η γνώση είναι σημαντική, αλλά πρέπει να ακολουθείται από δράση και επιμονή.

Αντωνία Ποθητού, Ψυχολόγος – Coach

Αν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να βρεις εδώ:

Coaching: Σε τί μπορεί να με βοηθήσει;

Εxecutive Coaching

Συμβουλευτική

Διαδικτυακή συνεργασία

Υπηρεσίες

Νευροεπιστήμες & Coaching

Η μέθοδος του Σωκράτη και το Coaching

Αλλάζοντας πεποιθήσεις, αλλάζεις τη ζωή σου

Στόχοι: Ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας;

5+1 τρόποι να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου

Αντωνία Ποθητού, Life & Executive Coach/ Ψυχολόγος

Βιβλιογραφία

Ρούσσος, Πέτρος Λ., (2011). Γνωστική Ψυχολογία: οι βασικές γνωστικές διεργασίες

Goleman, D. (1998). Working with emotional Intelligence.

Jane Andrews & Helen Higson (2008): Graduate Employability, ‘Soft Skills’ Versus ‘Hard’ Business Knowledge: A European Study, Higher Education in Europe, 33:4, 411-422

Joo, Baek-Kyoo. (2005). Executive Coaching: A Conceptual Framework From an Integrative Review of Practice and Research. Human Resource Development Review. 4. 642-488. 10.1177/1534484305280866.

Louis Baron, Lucie Morin, (2010), «The impact of executive coaching on self efficacy related to management soft#skills», Leadership & Organization Development Journal, Vol. 31 Iss 1 pp. 18-38

Marshall, M. (2006).The Critical Factors of Coaching Practice Leading to Successful Coaching Outcomes.

Rowena Crosbie, (2005), «Learning the soft skills of leadership», Industrial and Commercial Training, Vol. 37 Iss 1 pp. 45 – 51

Whitmore, J. (2002). Coaching for performance.

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close